Γενικά για την Κλινική

Διευθυντής της Γ’ Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής είναι ο Καθηγητής Χρυσοφός Μιχαήλ