Ειδικές Μονάδες

Η Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας περιλαμβάνει τις εξής Ειδικές Μονάδες:

  • Μονάδα Μετ-αναισθητικής Φροντίδας (παλαιότερα αποκαλούμενη «Ανάνηψη» και διεθνώς σήμερα Post-Anaesthesia Care Unit, PACU)
  • Mονάδα Παιδοαναισθησίας
  • Μονάδα Καρδιοαναισθησίας
  • Μονάδα Μαιευτικής Αναισθησίας
  • Αναισθησιολογική Μονάδα Επειγόντων και Τραύματος
  • Αναισθησιολογική Μονάδα για χειρουργικές επεμβάσεις μιας ημέρας (διεθνώς αποκαλούμενη Ambulatory Anaesthesia), συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου και των χώρων για την τοποθέτηση ενδοπροσθέσεων κ.λ.π. ελάχιστα επεμβατικών πράξεων επί εξωτερικών ασθενών, που όμως απαιτούν παρακολούθηση των ζωτικών τους λειτουργιών και/η καταστολή
  • Αναισθησιολογική Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Οργάνων
  • Μονάδα Πόνου, Κατ’ οίκον Νοσηλείας και Ανακουφιστικής Φροντίδας, τηλέφωνο επικοινωνίας : 2105831997
  • Μονάδα Περιεγχειρητικής Επείγουσας και Εντατικής Ιατρικής