Γενικά για την Ογκολογική Μονάδα

Η παροχή φροντίδας για τον καρκίνο γίνεται όλο και πιο περίπλοκη, απαιτώντας διεπιστημονική προσέγγιση για τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενών.
Για τον σκοπό αυτό, η Ογκολογική Μονάδα έχει αναπτύξει διεπιστημονικά κλινικά πεδία για τη φροντίδα ασθενών που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο.
Οι διεθνώς αναγνωρισμένοι ογκολόγοι μας είναι πρωτοπόροι τόσο στη θεραπεία του καρκίνου όσο και στην ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών θεραπείας.

Η Ογκολογική Μονάδα παρέχει:

• Ασθενοκεντρική φροντίδα
• Ταχεία πρόσβαση σε ραντεβού και σχετικές εξετάσεις
• Εξατομικευμένη φροντίδα
• Προσωπική επικοινωνία και βοήθεια
• Ψυχολογική υποστήριξη
• Ταχεία επικοινωνία και συμμετοχή εξωτερικών ιατρών πρωτοβάθμιας περίθαλψης και παραπομπών